Interim HRM

Jouw externe HR-adviseur in huis

In kleinere bedrijven is er vaak geen of weinig ruimte voor een HR-adviseur. De personele taken zijn binnen het MKB vaak ondergebracht bij een directeur, het hoofd financiën of de directie secretaresse “doet het er wel even naast”. Dat “even” blijkt in de praktijk vaak een tijdrovende en toch lastige klus.

Waarom niet concrete problemen bespreken met,- of Human resources uitbesteden aan een professional?

Tekst intro slinger

Interim HRM

Soms heb je te maken met calamiteiten en heb je tijdelijk behoefte aan extra HR-capaciteit. Een uitbreiding of juist een ontslagtraject, een HR-manager gaat met zwangerschapsverlof of één van de HR-adviseurs valt langdurig uit. Dan wil je een interimmer met een frisse en onafhankelijk blik. Ik zet me graag in als aanvulling op het team, tot een project is afgerond, of totdat de te vervangen werknemer weer op zijn of haar stoel zit. Ik ben inzetbaar in diverse branches, profit en non-profit en op verschillende niveaus. Of er nu sprake is van een MKB-organisatie of van aanvulling op een bestaande HR-afdeling, als interim HR-professional doorzie ik zaken snel en pak ze professioneel en pragmatisch op.

HR-advies

Je hebt in een organisatie vaak met uitdagende HR-vraagstukken te maken en het juist ontwikkelen van HR beleid en uitvoeren van wet en regelgeving hierin is belangrijk.

Bijvoorbeeld het ontslagrecht, de Wet Verbetering Poortwachter (WvP), en/ of de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Ik kan je adviseren over de aanpak en/of helpen bij de uitvoering.

Samenwerken start met luisteren. Ik luister graag naar jouw uitdagingen voordat we gaan samenwerken. Laten we starten met een kop koffie!Ik ben inzetbaar voor onder andere

HR Cyclus, HR basis structuur, onboarding, opstellen van arbeidsovereenkomsten en toebehoren, opstellen van een personeelshandboek of bedrijfsreglement, ontslagzaken en advisering met betrekking tot het ontslagrecht, verzuimmanagement en maatwerk ontwikkeling of coachen van teams en/of werknemers.

Tekst outtro slinger
Hier doe ik het voor

Mijn tevreden opdrachtgevers

(mede in samenwerking met Yours Personeelsdiensten)

Gaan wij koffie drinken?

Samenwerken start met luisteren. Ik luister graag naar jouw uitdagingen voordat we gaan samenwerken. Starten met een kop koffie?